Op zaterdag 18 mei 2019 gingen op onze terreinen de officiële proeven door voor het behalen van de sociale test en het brevet + wedstrijd “debutanten” door.  Het werd een groot succes !

Maar liefst 24 honden slaagden in de proeven van de sociale test.   5 geleiders en honden behaalden hun brevet gehoorzaamheid en onze instructeurs Cindy, Sofie en Kurt zetten prachtige resultaten neer in het wedstrijdprogramma.  Hartelijk dank aan alle medewerkers voor hun inzet en aan de keurmeesters Karl De Ridder en Eddy Teunen.

Foto’s : Wedstrijd 18/05/2019

Noteer alvast volgende data in 2020 : zaterdag 16 mei en zondag 18 oktober.  Dan opnieuw wedstrijd sociale test + brevet + debutanten.

DSC_0555