Na een overgangsproef in de puppyklas gaat men over naar de juniors. De oefeningen uit de vorige klas worden moeilijker gemaakt.  In kleine groepjes worden de oefeningen zoals de houdingen (liggen, zit en rechtstaan), het terugbrengen van een voorwerp en het ter plaatse blijven verder uitgewerkt. Er wordt kennis gemaakt met nieuwe toestellen en er wordt op andere terreinen geoefend.

Oefeningen :
1. contact met vreemde personen
2. wandelen aan de lijn
3. “zitten aan de voet” en “zit voor”
4. vreemde voorwerpen, toestellen
5. voorstellen van de hond
6. contact met andere honden
7. hond bijroepen
8. beginselen standen
9. op de plaats blijven
10. apporteren
11. voedsel weigeren