Elke nieuw lid start met zijn hond in de puppygroep of de onthaalgroep op zaterdag (afhankelijk van de leeftijd van de hond).

Nieuw vanaf 2020 : Honden worden ingeschreven op zaterdag of zondag tussen 12.00 en 12.30 uur.  De startdatum voor de lessen wordt meegegeven (om de 3 weken), zo krijgen nieuwkomers alle aandacht tijdens een eerste introductieles.

Op de zaterdag, volgend op deze introductieles, volgen de geleiders mee in de puppygroep op het gewone uur.  Hier krijgen de geleiders tal van praktische en theoretische tips voor de verdere opvoeding van hun hond. In deze eerste klassen worden de lessen spontaan en vrij gegeven.

Deze eerste klasjes zijn opgesplitst in verschillende groepen, in functie van het aantal gevolgde lessen. De nieuwkomers worden telkens apart gehouden om optimaal te worden begeleid.

Oefeningen :
1. contact met vreemde personen
2. wandelen aan de lijn
3. “zitten aan de voet” en “zit voor”
4. vreemde voorwerpen, toestellen
5. voorstellen van de hond
6. contact met andere honden
7. hond bijroepen
8. beginselen standen
myposter_collage_20190729 (1)